Wednesday, July 12, 2023

Telgrafı Atatürk gibi kullanmak

Güzel bir anlatım

https://tinaztitiz.com/telgrafi-ataturk-gibi-kullanmak/