Sunday, January 15, 2023

KENDİNİ BİLMEK

KENDİNİ BİLMEK

Reyhan Putin paylaşmış.

Tüm felsefe öğretilerinin temel amacı, gösterdiğin belirli bir emek sonucu, başlangıçtaki insan olmamayı sağlamaktır. Sarfedilen bu emek kendini anlamaya, değişmeye ve bilmeye yönelik bir yatırımdır. Aristoteles, ”kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır” demiştir. Tasavvufta, dünyayı bilen kişilere alim, kendini bilen kişilere ise arif denmiştir, bilgi alanları değişiktir alim ile arifin. Önce kendini bileceksin ki herkesi bilesin. Eski Yunan’da Delfi tapınağının üzerindeki “kendini bil” ibaresinin imlediği bilgi, kendini bilme keşfinin ve zanaatın bilgisiydi. İnsanın kendisini bilmesi, tanıması hayat boyu süren sonsuz bir yolculuktu, varılacak bir son durak yoktu, önemli olanda varılacak yerden öte yolculuğun kendisiydi. Aslında insan olmanın yolculuğudur bu, çünkü zor ve çetrefilli yoldur insan olabilmek. Dürüstlük, doğruluk ister. Güzellik, iyilik ister. İçtenlik ve güveni arar, merhamet ve vicdanı sorar. Alçak gönüllülük ve tevazu insan olmanın erdemidir, hoşgörülü ve saygılı olmak ise olmazsa olmazıdır insan olabilmenin…