Tuesday, February 14, 2023

Yurttaşlık bilgileri

Hüseyin Turgut Sayın yazmış (Facebook)

'Biraz da Sosyoloji..'

ULUS, DEVLET, HÜKÜMET NEDİR, NE DEĞİLDİR..?

Literatürde, Ulus;

★ Bir Topluluk Bilincine Sahip,

★ Ortak Bir Kültürü Paylaşan,

★ Sınırları Belirlenmiş Bir Toprak Üzerinde Yaşayan,

★ Ortak bir Geçmişe, Gelecek Vizyonuna,

★ Kendi Kendini Yönetme Hakkına,

Sahip Bir Toplum olarak Tanımlanmakta, bu doğrultuda Uluslar; Geçmiş ve Gelecek Tasavvuru olarak Benzer Düşüncelere Sahip, İnanç ve Bilinç Birliği içinde bulunan İnsan Topluluklarıdır.

DEVLET:

Toprak Bütünlüğüne bağlı olarak Siyasal Bakımdan Örgütlenmiş Millet veya Milletler Topluluğunun oluşturduğu Tüzel Varlıktır. Ayrıca bir başka açıdan bakınca;

"Devlet, Ülke adı verilen belirli bir Toprak üzerinde yaşayan İnsan Topluluklarının bir Egemenlik Anlayışı ve Hukuku içinde bir Siyasi İktidar Altında Örgütlenmesidir."

Devlet Siyasal bir Birliktir. Bunun için her şeyden önce Devleti Kuran Bireyler arasında Kültürel Bir Birlik lâzımdır. Ancak Kültürel Birlik Devletin Yaşaması için yeterli değildir. Bu tanımlardaki asıl unsurlar şunlardır;

İNSAN UNSURU:

Halk ya da Millet unsuru olarak da adlandırılır. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren İnsan Topluluğudur. Bir Devleti oluşturacak İnsanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte Devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern Yaklaşıma göre Millet Unsurunun kurulabilmesi için Manevi Nitelikte Bağlar yeterli olup bu mânâda Birlikte Yaşama İradesinin doğması yeterlidir.

EGEMENLİK UNSURU:

Siyasal İktidar Unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas Kurucu Unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan İnsan Topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken ülke dışında (Uluslararası Alanda) Bağımsız Olmak anlamına gelmektedir.

ÜLKE UNSURU:

Ülke, Coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Ancak Devletin Sınırları konusunda bir tartışma bulunması mümkündür. Ancak Devlet Sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin Ülkesi;

★ Kara ülkesi,

★ Deniz ülkesi,

★ Hava Ülkesi olarak üçe ayrılır.

DEVLET VE HÜKÜMET ARASINDAKİ FARKLAR

★ Devlet, Hükûmetten daha geniştir. Hükûmet ise Devletin bir parçasıdır.

★ Devlet, devamlı ve süreklidir. Hükûmet ise Geçicidir, kısa ömürlüdür.

★ Hükûmet, Devlet Otoritesinin işletilmesini sağlayan bir Araçtır. Hükûmet sadece Devletin Beyni Olma görevindedir.

★ Devlet, 'Kişisel Olmayan Bir Otoritedir.' ▪︎Memurlar Bürokratik Usullere göre işe alınır ve Görevliler, Hükûmetin İdeolojik İsteklerine Duyarsız Olacak şekilde seçilir.

★ Devlet, Ortak İyiyi ve Genel İradeyi Temsil Etmeye çalışır.

★ Fakat Hükûmet ise Belli İdeolojileri Temsil Eder..

MODERN DEVLET NEDİR..?

Modern Devletin Nitelikleri;

★ Gelecek Planları yapabilen,

★ Varlığını uzun dönemlerde tehdit edecek olan gelişmeleri fark edebilen,

★ Kendini Eleştirebilen,

★ Değişim ve Dönüşüm Yeteneğine Sahip Olan Bir Yapılanmaya Sahip Olmasıdır.

★ Modern Devlet, Temsili Devlet olup;

•Sadece Bir Kesimi Değil,

•Herkesi Temsil Eder.

. Modern Devlet Anlayışı 15 ve 16. Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Modern Devleti Geleneksel Devletten ayıran özellik sahip olduğu;

★ Egemenlik,

★Meşrutiyet

Anlayışıdır. Modern Devlet Anlayışı, belirli bir süreçteki;

★ Ekonomik,

★ Sosyal,

★ Kültürel,

★ Toplumsal

Gelişmeler Işığında ortaya çıkmış, Oluşum Süreci ilk olarak;

★ MACHİAVELLİ tarafından Laik bir Siyasal İktidar Kurgusu Temellerinin atılmasıyla başlayıp,

★ BODİN'in Egemenlik Kavramını ortaya atmasıyla devam etmiş,

★ Thomas HOBBES'in Toplum Sözleşmesi Kuramını geliştirmesiyle kendini geliştirmiştir..

. Devlet, Toprak Bütünlüğüne bağlı olarak Siyasal bakımdan Örgütlenmiş Millet veya Milletler Topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.

. Devlet Siyasal bir Birliktir. Bunun için her şeyden önce Devleti Kuran Bireyler arasında Kültürel Bir Birlik lâzımdır. Ancak Kültürel Birlik Devletin Yaşaması için yeterli değildir. Tarihte görülen birçok iç savaş, kültürel birliğin Devlet kurulmasında yeterli olmadığını göstermektedir. Amerikan İç Savaşının Anayasal Düzenin Kurulmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyması ve Savaş Kültürü yerine Hukuk Devlet İlişkisinin kavranması açısından önemi büyüktür..

Vikipedi