Thursday, December 29, 2022

Türkçenin gelişimi

Araştırmacı Yazar : Ertürk Özel makalesidir...

Türkçe'mizin yüzyıllarca başına geleni anlamak zor değil... Mesela ş harfini düşünelim. Yanına e koymadan, yani "şe" demeden okuyun. Yani şşşş sesi çıkarın. Çıkardığınız bu sesi ifade edecek bir harf, alfabenizde yoksa hâliyle kağıda yazamazsınız. Bu durumda şşşş sesini ifade etmek için belki s yazıp geçeceksiniz, belki sç belki çs yazacaksınız. Fakat okumaya geldiği zaman hiçbiri şşşş sesini vermemiş olacak. Sonunda tek bir harf bulmak zorunda kalacaksınız. İşte Harf Devrimi budur. Yazı dilini kolaylaştırmadır. Bugün Türkçe'mizde 8 sesli harf bulunur: a, e, u, ü, ı, i, o, ö, Arap alfabesinde ise 3 sesli var: a, u, i. Şu durumda kalan 5 harfi Arapça ile nasıl yazacağız? Yazamayacağız. Ya harekelerle ifade etmeye çalışacağız ya da öyle kalacak. Arapça'da ü sesini karşılayan bir harf olmadığı için Türk yerine ya Turk ya da Tûrk yazmış olacağız. Ama hiçbiri Türk sesini vermeyecek. Bunu hemen yarın bir Suriyeliye sorabilirsiniz. Onaylayacaktır. Almanca'da, -ä diye bir harf var. A ile e sesini aynı anda çıkarırlar. Bizde bu harf yok. O çıkardıkları ae sesini kağıda nasıl yazarız? Yazamayız, ancak uydururuz, anlayan anlar. Az önce ae yazıp uydurduğum gibi:) Türkçe'mizin başına bu geldi. Uydurmak! ä harfi Latin alfabesinde var. Almanlar almış. Niye? İhtiyaçları vardı çünkü. Biz almamışız ihtiyaç yok. Q harfi Latince'de var. Atatürk istemedi q harfini çünkü ihtiyacı yok Türkçenin. İçinde küu sesi olan bir kelimemiz yok. Yani Harf Devrimi'nin, dinden ya da geçmişimizden uzaklaşmayla hiçbir alâkası yok. Dedelerimiz Arap/Fars harfleri alırken, yazı dilinde zorlanacaklarını fark etmemişler. 1911'de Müslüman Arnavutlar Latin harflerini seçti. Biz Kurtuluş Savaşı verirken Azerbaycan Türkleri Latin harflere geçti. 100 yıl içinde 5 kez düzeltme gereği duydular. Türk devletleri de Latin karakterleri seçti. Kazakistan 2017'de Latin harflerine geçme kararı aldı ve bu geçiş süreci 8 yıl sürecek. Diğerleri için yıllar süren bu geçişi biz 3 ayda yaptık hem de okumayı bilmeden. İslam'dan koptuk diyenlere hatırlatalım... Bugün bildiğimiz tüm fıkıh, kelâm, tefsir, din kültürü ve ahlâk bilgisi kitapları, Harf Devrimi sonrası yazılabildi ve yüz binlerce basıldı. Yüzyıllar sonra bu kusuru gideren, Türkçeyi kurtaran isimdir Atatürk ve tüm övgüleri hak eder. Araştırmacı Yazar : Ertürk Özel makalesidir...